Zoeken
  • VeDeBe elektro

Is uw installatie wel gekeurd?

Wenst u in orde te zijn met uw brandverzekering, onderschat dan uw elektrische keuring niet. Deze dient conform te zijn om compleet gedekt te zijn.


Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke

  • ingebruikstelling

  • wijziging

  • verzwaring

  • of uitbreiding.

Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren.

Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat niet is gebeurd, moet u de installatie laten keuren.

Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet u koper de installatie in orde brengen binnen de 18 maanden en laten herkeuren.


Sinds 1 oktober 1981 is de wetgeving op elektrische installaties in het leven geroepen, daardoor zijn er twee verschillende regels:


Elektrische installatie in gebruik genomen NA 1 oktober 1981

Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden voor ze in gebruik gesteld worden volgens de A.R.E.I. normen. Nadien moeten deze installaties gekeurd worden om de 25 jaar.


Elektrische installatie in gebruik genomen VOOR 1 oktober 1981

Elektrische installaties die voor 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden bij verkoop van de woning volgens de A.R.E.I. normen. Nadien moeten deze installaties gekeurd worden om de 25 jaar.


Is u woning al 25jaar niet meer gekeurd? Maak dit dan snel in orde. De verzekering kan uitbetaling weigeren bij elektrische brand.


Wenst u uw installatie vrijblijvend te laten nakijken, dan mag u me zeker contacteren.
45 keer bekeken0 reacties